Ajana Jhia Saha Phone Re Dosti Pare Sex – Page 2 of 2 – SexKahanni.COM

Ajana Jhia Saha Phone Re Dosti Pare Sex

Ajana Jhia Saha Phone Re Dosti Pare Sex  ମୁଁ ତାର ସୁଟ ଖୋଲିବାରେ ଲାଗିଲି । ସେ ମୋ ଆଗରେ ରେଡ କଳରର ବ୍ରା ଓ ପ୍ୟାଣ୍ଟିରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା । ତାକୁ ବ୍ରା ପ୍ୟାଣ୍ଟିରେ ଦେଖି ମୋ ବାଣ୍ଡ ୯୦ଡିଗ୍ରୀ ରେ ଠିଆ ହୋଇଗଲା । ଏବେ ମୁଁ ତାର ଦୁଧକୁ ବ୍ରା ରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଇ ତାର ବ୍ରାଉନ ରଙ୍ଗର ନିପଲକୁ ଚୁଚୁମିବାରେ ଲାଗିଲି । ସେ ଆଃ ଆଃ ଆଃ ଆଃ ଆଃ ଆଃ ଆଃ ଆଃ ଆଃ ଆଃ କରି ସାଉଣ୍ଡ କରୁଥିଲା ।

ମୁଁ ମୋର ହାତ କୁ ତାର ପ୍ୟାଣ୍ଟି ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେଲି । ତାର ବିଆରେ ବହୁତ ବାଳ ଥିଲା ।

ଅଞ୍ଜଳି କହୁଥିଲା – ବିକି ମୋତେ ଏବେ ଗିହଁ ମୁଁ ଆଉ ରହି ପାରୁ ନାହିଁ

ମୁଁ କହିଲି – ମୋ ଜାନୁ ଆଜି ତୁମକୁ ଏଠିକି ଆସିଛି ତୁମକୁ ଗେହିଁବା ପାଇଁ

ମୁଁ ବି ମୋର କପଡା ଖୋଲି ଲଙ୍ଗଲା ହୋଇଗଲି । ସେ ମୋର ବାଣ୍ଡକୁ ଦେଖି କହିଲା ବିକି ଏତ ବହୁତ ମୋଟା ଓ ଲମ୍ବା… ମୋ ପୁରୁଣା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡର ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲା ।

ମୁଁ କହିଲି – ମୋ ଜାନୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ମାରିବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ

ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ତା ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଦେଲି ସେ ମଜାରେ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ଚୁଚୁମିବାରେ ଲାଗିଲା । ସେ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ଚୁଚୁମୁଥିଲା ମୁଁ ତା ବିଆରେ ମୋର ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ପୁରେଇ ଦେଲି । ସେ ତାର ଆଖିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ଆଉ କହିଲା – ଏବେ ମୋତେ ଆଉ ତଡପାଅ ନାହିଁ । ମୁଁ ତାର ବିଆକୁ ଦେଖିଲି ଏକଦମ ଓଦା ଥିଲା ଆଉ ତା ବିଆରୁ ପାଣି ବାହାରୁଥିଲା ।

ମୁଁ ତା ବିଆରେ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ରଖିଲି ଏବଂ କହିଲି ଅଞ୍ଜଳି ରେଡି ଅଛ… ମୋ ବାଣ୍ଡ ନେବା ପାଇଁ ?

ସେ କହିଲା – କିଛି ପଚାର ନାହିଁ ସିଧା ପୁରେଇ ଦିଏ

ସେ ତାର ଗାଣ୍ଡିକୁ ଉଠେଇ ବାଣ୍ଡକୁ ତା ବିଆରେ ପୂରେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲା । ଏଇ ଭିତରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ଧକା ମାରିଲି । ଆଉ ମୋର ମୋଟା ବାଣ୍ଡ ପାଖା ପାଖି ଅଧା ପଶିଗଲା । ସେ ଜୋରେ ଜୋରେ ଚିଲେଇ କହିଲା – ବାହର କର…. ମା… ଲୋ….ମରିଜିବି….କେତେ ମୋଟା ତୁମ ବାଣ୍ଡ… ମା… ଲୋ । ସେ କାନ୍ଧିବାରେ ଲାଗିଲା…. କଷ୍ଟ ରେ ତାର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇଗଲା ।

ମୁଁ କିଛି ସମୟ କିଛି ନକରି ସେମିତି ତା ଉପରେ ସୋଇ ରହିଲି । ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜୋରେ ଧକା ମାରିଲି । ମୋର ପୁରା ବିଆ ତା ବିଆ ଭିତରେ ପସିଗଲା । ସେ କାନ୍ଧୁଥିଲା । ମୁଁ ଓଠକୁ ତାର ଓଠ ଉପରେ ରଖିଦେଲି… ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାର ସାଉଣ୍ଡ ରୁମ ବାହାରକୁ ଯାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ । ତାପରେ ମୁଁ ଧିରେ ଧିରେ ବାଣ୍ଡକୁ ଆଗ ପଛ କରିଲି ।

ଏବେ ତାର ଦରଜ ଟିକେ ଟିକେ କମ ହେଉଥାଏ ଓ ସେ ମୋ ବାଣ୍ଡର ସାଥ ଦେଉଥାଏ । କିଛି ଧକା ପରେ ତାର ଦରଜ ଖତମ ହୋଇଗଲା ଆଉ ସେ ତାର ଗାଣ୍ଡିକୁ ଟେକିବାରେ ଲାଗିଲା । ମୁଁ ବି ବିଆ ରେ ମୋ ବାଣ୍ଡ କୁ ଭିତର ବାହାର କରି ଧକା ମାରିଚାଲିଲି । ଆଉ ତାର ଦୁଧ ଚିପିଲି ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ହାର୍ଡ ହେଇଯାଇଥିଲା ତାର ଦୁଧକୁ ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଚୁଚୁମିବାରେ ଲାଗିଲି ।

ତାର ସିତସ୍କାର ଜୋରେ ଜୋରେ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ମୁଁ ତାକୁ ଜୋରେ ଜୋରେ ଗେହୁଁଥିଲି । ପୁରା ରୁମରେ ପଚ ପଚ ପଚ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଥିଲା । ଦୁଇ ତିନି ମିନିଟରେ ସେ ତାର ଗୋଡକୁ ମୋ ଅଣ୍ଟାରେ ଗୁଡେଇ ଦେଇ ସେ ଝଡିଗଲା ।

ସେ କାହିଲା – ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି

ମୁଁ କେତେବେଳେ ତାର ଓଠକୁ ଚୁଚୁମୁଥିଲି ତ କେତେବେଳେ ତାର ଦୁଧକୁ… ଦୁଇ ମିନିଟ ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଘୋଡୀ କରିଲି । ତାର ଗାଣ୍ଡିକୁ ଏମିତି ମେଲେଇ ଦେଲି ଯେ ତାର ବିଆ ବାହାରକୁ ଦେଖାଗଲା । ତାର ବିଆରୁ ରସ ବାହାରି ଜଙ୍ଘ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଥିଲା । ମୁଁ ମୋ ବାଣ୍ଡକ ତାର ରସରେ ଭିଜେଇ ତାର ବିଆର କଣା ରେ ନେଇ ରଖିଲି ।

ମୋର ଦୁଇ ହାତରେ ତାର ମୋଟା ଚିକିଣି ଗାଣ୍ଡୀକୁ ଧରି ଜୋରେ ଧକା ମାରିଲି ତାର ହଲକା ଶିତ୍ସକାର ସହ ପୁରା ବାଣ୍ଡ ବିଆ ଭିତରେ ପସିଗଲା । ମୁଁ ତାର ଗାଣ୍ଡିକୁ ମୋ ଜଙ୍ଘରେ ଧକାମାରି ତାକୁ ଗେହିଁବାରେ ଲାଗିଲି । ମୁଁ ଗୋଟେ ହାତରେ ତାର ଦୁଧକୁ ଚିପିବାରେ ଲାଗିଲି ଆଉ ଅନ୍ୟ ହାତରେ ତାର ବିଆର ଦାନାକୁ ରଗଡିବାରେ ଲାଗିଲି ।

ବାଣ୍ଡ ତାର କାମ ଜାରି ରଖିଥାଏ… କିଛି ମିନିଟ ଭିତରେ ସେ ଦ୍ଵିତୀୟ ବାର ଝଡିଗଲା । ଆଉ ସେମିତି ସେ ଖଟ ଉପରେ ସୋଇଗଲା । ଏବେ ପାଲି ମୋର ଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ମୋର ବାହାରିବ । କିଛି ଧକା ମାରିବା ପରେ ମୋ ବାଣ୍ଡ ରେ ହରକତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ମୁଁ ବି ତାକୁ ଜୋରେ କୁଣ୍ଡେଇ ଧରି ତାର ଜିଭକୁ ଚୁଚୁମିବାରେ ଲାଗିଲି ।

ମୁଁ ମୋର ସବୁ ମାଲ ତାର ବିଆରେ ଛାଡି ଦେଲି । ଆଉ ହଳିଆ ହୋଇ ତା ଉପରେ ସୋଇଗଲା । କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦୁଇଜଣ ସେମିତି ଶୋଇରହିଲୁ । ସେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଲାମ୍ବା ଚୁମା ମୋ ଉଠରେ ଦେଲା । ଏବେ ଯେବେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ହେବ ମୋତେ ଫୋନ କରିବ ମୁଁ ତୁମ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିବି । ମୁଁ ଆଜି ଠାରୁ ତୁମର… ଆଜିର ତୁମ ମୋର ସବୁଠୁ ଖୁସିର ଦିନ ।

ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ଗେହିଁଲି ।ତାପରେ ତାର ବାହାଘର ହୋଇଗଲା ଆଉ ମୋ ବାଣ୍ଡ ଫୁଣିଥରେ ଏକା ହୋଇଗଲା । ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋର ଏଇ ଥିଲା ସତ୍ୟ କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ ।

 

ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏମିତି ନିଜର କିଛି ଅନୁଭୁତିକୁ ଆମ ସହ ଶେୟାର୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଷ୍ଟୋରିକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମକୁ Mail କରନ୍ତୁ , ଆପଣଙ୍କ Mail id  ଏବଂ ନାମ ଆମେ ଗୋପନ ରଖିବୁ

ଆମ Mail id – sexkahanni@gmail.com

30558cookie-checkAjana Jhia Saha Phone Re Dosti Pare Sex
3 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!