Divorce Aunty Nku Gehi Gehi Bia Nali Karideli – Page 2 of 2 – SexKahanni.COM

Divorce Aunty Nku Gehi Gehi Bia Nali Karideli

Divorce Aunty Nku Gehi Gehi Bia Nali Karideli  ମୁଁ ତାଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ପଥର ହେଇଗଲି । ସେ ମୋତେ ସିଧା ଆଖିରେ ଦେଖି ମାରୁନଥିଲେ । ମୁଁ ସେତେ କ୍ଲିୟର ନଥିଲି ତେଣୁ ତାଙ୍କ କହିଲି କଣ ? ସେ ମୋ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶେଇ କହିଲେ ମୁଁ ତୁମ ବାଣ୍ଡକୁ ଚୁଚୁମିବା ଚାହୁଁଛି ! ମୋର ଡିଭର୍ସ ହେବାର ଅନେକ ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି । ଆଇ ଆମ ସରି, ମୁଁ ଜାଣେ ଏସବୁ ଭୁଲ ଅଟେ । କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ମୋ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁ ନାହିଁ ।

ମୋର ତ ବାଣ୍ଡ ଟେଙ୍ଗେଇ ସାରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଜାଣିପାରୁନଥିଲି ତାଙ୍କୁ କଣ କହିବି । ସେ ମୋତେ ସରି କହି ମୋ ପାଖରୁ ଚାଲି ଯିବା ପାଇଁ ଠିଆ ହେଲେ । ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲି କିନ୍ତୁ ସେ କାନ୍ଧି କାନ୍ଧି ତାଙ୍କ ରୁମ କୁ ଚାଲିଗଲେ । ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଗଲି । ସେ ତାଙ୍କ ବେଡ ଉପରେ ସିଧା ଯାଇ ପଡିଗଲେ । ରୁମରେ ଲାଇଟ ବନ୍ଦ ଥିଲା । ସେ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ହାତକୁ ମୁହଁରେ ରଖି କାନ୍ଧୁଥିଲେ ।

ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ଵନା ଦେବାରେ ଲାଗିଲି । ସେ କାନ୍ଧୁଥିଲେ ଆଉ ମୋ ବାଣ୍ଡ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଭିତରେ ଅସ୍ଥିର ହେଉଥିଲା । ମୁଁ ମୋର ବାଣ୍ଡକୁ ବାହାର କରି ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଆଗରେ ରଖିଦେଲି । ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ମ୍ୟାମ ମୋତେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ  । କିନ୍ତୁ ସେ ହାତ ହଟେଇଲେ ନାହିଁ । ମୁଁ ନିଜେ ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଉଠେଇ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ତାଙ୍କ ଓଠରେ ଟଚ କରେଇ ଦେଲି ।

ସେ ଆଖି ଖୋଲିଲେ ଏବଂ ମୋ ଟେଙ୍ଗେଇ ଥିବା ବାଣ୍ଡକୁ ବି ଦେଖିଲେ । ସେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ କୁଲ୍ଫି ପରିକା ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଦେଲେ । ସେ ଯେମିତି ବାଣ୍ଡ ଚୁଚୁମୁଥିଲେ ଲାଗୁଥିଲା ସେ ବହୁତ ଦିନରୁ ଭୋକିଲା ଥିଲେ । ସେ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ମଜାରେ ଚୁଚୁମିବାରେ ଲାଗିଲେ । ଆଉ ସେ ତଳକୁ ହାତ ଆଣି ମୋ ବାଣ୍ଡର ଗୁଳିକୁ ବି ଦାବୁଥିଲେ ।

ସେ ମୋ ପେଳକୁ ଚିପିବା ମାତ୍ରେ ମୋ ଦେହରେ କରେଣ୍ଟ ଖେଳିଗଲା । ସେ ମୋ ପେଳକୁ ଚିପୁଥିବାରୁ ମୋତେ ବି ଟିକେ ଟିକେପେନ ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମଜାବି ସେତିକି ଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ କଷ୍ଟ ଟା ଜଣା ପଡୁନଥିଲା । ତାଙ୍କ ପାଟି ଛେପରେ ଭରି ଯାଇଥିଲା ସେ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ପାଟିରୁ ବାହାର କରି ତାଙ୍କ ଗାଲରେ ଥାପଡ ମାରିବାରେ ଲାଗିଲେ ।

ଫୁଣି ସେ ମୋର ପେଳକୁ ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଚୁଚୁମିବାରେ ଲାଗିଲେ । ଡିଭର୍ସ ଆଣ୍ଟି ମୋ ବାଣ୍ଡ ଓ ପେଳକୁ ଚୁଚୁମି ଚୁଚୁମି ଦରଜ କରିଦେଇଥିଲେ । ମୁଁ ତାଙ୍କର ବାଳକୁ ଧରି ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ଆଗ ପଛ କରି ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ଗେହିଁବାରେ ଲାଗିଲି । ସେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ଆଗ ପଛ କରୁଥିଲେ । ୫ମିନିଟ ପରେ ମୋ ବାଣ୍ଡରୁ ଢେର ସାରା ମାଲ ବାହରିଗଲା ଏବଂ ସେ ମୋର ସବୁ ବୀର୍ଯ୍ୟ ପିଇଗଲେ ।

ସେ ମୋତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ । ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ମାଡାମ ଏତେ ମାତ୍ର ଆରମ୍ଭ ଆଗ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ କଣ ହେଉଛି । ତୁମକୁ ଯାହା ଦରକାର ଥିଲା ମୁଁ ଦେଲି ଏବେ ମୋତେ ଯାହା ଦରକାର ମୋତେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ସେ ବୁଝିଗଲେ ସେ ଠିଆ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଲୁଜ ପ୍ୟାଣ୍ଟକୁ ଖୋଲି ଦେଲେ । ମୁଁ ମୋ ହାତରେ ତାଙ୍କ ସାର୍ଟକୁ ଖୋଲି ଦେଲି । ସେ ତାଙ୍କ ବ୍ରା ପ୍ୟାଣ୍ଟି ଖୋଲି ବେଡ ଉପରେ ଫୁଲ ନ୍ୟୁଡ ହୋଇ ସୋଇଗଲେ ।

ମୁଁ ବି ଠିଆ ହୋଇ ମୋର ସବୁ ଡ୍ରେସ ଖୋଲି ଦେଲି ଓ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ସୋଇଲି । ତାପରେ ମୁଁ ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ବିଆ ରେ ଓଠ ଲଗେଇ ବିଆ ରୁ ରସ ପିଇବାରେ ଲାଗିଲି । ସେ  ଆଃ ଓଃ ଆଃ ଓଃ ଆଃ ଓଃ ଆଃ ଓଃ ହେଇ ସିତ୍ସକାର ନେବା ରେ ଲାଗିଲେ । ମାରି ଦିଏ ମୋ ବିଆ ରୁ ସବୁ ପାଣି…. ଏବେ ପେଲି ଦିଏ ତୁମ ବାଣ୍ଡ କୁ ପ୍ଳିଜ ଜାନୁ….

ମୁଁ କିଛି ସମୟ ବିଆ ଚାଟିବା ପରେ କହିଲେ ଏବେ ଆଉ ମୋତେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ କର ନାହି… ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁ ନାହିଁ! ମୁଁ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ତାଙ୍କ ବିଆ ରେ ସେଟ କଲି, ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ଧକା ମାରିଲି ବାଣ୍ଡ ସିଧା ତାଙ୍କ ବିଆ ଭିତରେ ପଶିଗଲା । ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ବୋହିଗଲା । ମୁଁ କହିଲି – ସରି ଆଣ୍ଟି… ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା କି ?  ସେ – ନା, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ବାଣ୍ଡ ପସୁଛି ତ ସେଥିପାଇଁ । ଏବେ ମୋତେ ଆଣ୍ଟି ନୁହେଁ କେବଳ ସଞ୍ଜନା ବୋଲି କୁହ ।

ମୁଁ କହିଲି – ଓକେ ମାଡାମ….ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ହୁକୁମ…, ମୁଁ ଏବେ ସ୍ପିଡ ବଢେଇ ଆଣ୍ଟି ଙ୍କ ବିଆ ଗେହିଁବା ରେ ଲାଗିଲି । ସେ ଆଃ ଉଃ ଆଃ ଉଃ ଆଃ ଉଃ ଆଇ ମୁଇ ଆଇ ମୁଇ ଏମିତି କଣ ସବୁ କହି ଯାଉଥାନ୍ତି ।

କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ମୋତେ ଜୋରେ ଜାବୁଡି ଧରିଲେ ଏବଂ ଝଡି ଗଲେ । ସେ ଏବେ ମୋ ପିଠି ରେ ତାଙ୍କ ହାତ କୁ ବୁଲେଇ ମୋ ଓଠକୁ ଚୁମି ଚାଲିଥାନ୍ତି । ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି – ସଞ୍ଜନା ଟିକେ ଗାଣ୍ଡି ର ସ୍ଵାଦ ବି ଚାଖିବାକୁ ଦିଏ । ଆଣ୍ଟି ଡରି କହିଲେ – ନା ନା, ମୁଁ କେବେ ଗାଣ୍ଡି ମରେଇ ନାହିଁ, ମୋତେ ଡର ଲାଗେ । ମୁଁ – ଆସ ସଞ୍ଜନା ଆସ… ତୁମେ କାହିଁ ଏତେ ଡରଚ, ମୁଁ ଅଛି ନା…

ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଘୋଡୀ କରି ତାଙ୍କ ଗାଣ୍ଡିରେ ବାଣ୍ଡକୁ ସେଟ କରି ଗୋଟେ ହଲକା ଧକାରେ ତାଙ୍କ ଗାଣ୍ଡିରେ ନପଶି, ବାଣ୍ଡ ଛିଟିକି ଗଲା । ମୁଁ ଫୁଣିଥରେ ଗାଣ୍ଡିରେ ବାଣ୍ଡ ସେଟ କଲି । ଏଥର ଜୋରେ ଧକା ମାରିବାରୁ ବାଣ୍ଡ ଗାଣ୍ଡି କୁ ଫାଡି ଭିତରକୁ ପସିଗଲା । ସଞ୍ଜନା ଜୋରେ ଚିଲେଇ ଉଠିଲେ ଆଇ ଉଈ ଆଇ ଉଈ ଉଇମା ଆଇ ଉଇମା ମରିଗଲି ଲୋ…. ମୁଁ ଟିକେ ରହି ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ଦୁଧ ଚିପିବା ରେ ଲାଗିଲା ।

ଆଣ୍ଟି ଟିକେ ନର୍ମାଳ ହେବାରୁ ମୁଁ ଫୁଣି ଗାଣ୍ଡି ମାରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି । ମୋତେ ବହୁତ ମଜା ଆସୁଥିଲା । ପାଖା ପାଖି ୧୦ ମିନିଟ ଗେହିଁବା ରେ ମୁଁ ଆଣ୍ଟି ଙ୍କ ଗାଣ୍ଡି ଭିତରେ ଝଡି ଗଲି । ସଞ୍ଜନା ଆଣ୍ଟି ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ ଅନେକ ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ସ୍ଵାମୀର ଭଲପାଇବା ମିଳିଥିଲା । କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ କଜନ ର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇଗଲା । ସେ ଏବେ ସେ ପ୍ଲାଟରେ ଏକା ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁ ରବିବାର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରୁହେ ଆଉ ରବିବାର ରାତିରୁ ସୋମାବାର ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୋର ଦାର ଗିହାଁ ଗୁହିଁ ହଉ । Divorce Aunty Nku Gehi Gehi Bia Nali Karideli

ଆମ ସହ  Telegarm ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ ନାମ ଠିକଣା ଫୋନ ନମ୍ବର ସମ୍ପୂର୍ଣ ଗୋପନ ରହିବ ।

ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏମିତି ନିଜର କିଛି ଅନୁଭୁତିକୁ ଆମ ସହ ଶେୟାର୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଷ୍ଟୋରିକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମକୁ Mail କରନ୍ତୁ , ଆପଣଙ୍କ Mail id  ଏବଂ ନାମ ଆମେ ଗୋପନ ରଖିବୁ

ଆମ Mail id – sexkahanni@gmail.com

309528cookie-checkDivorce Aunty Nku Gehi Gehi Bia Nali Karideli
7 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!