Gihankar Ra Gihgana Jatra 3 ଗିହାକାରର ଗିହାଣ ଯାତ୍ରା ୩

ଗିହାକାରର ଗିହାଣ ଯାତ୍ରା ୩

Gihankar Ra Gihgana Jatra 3

Gihankar Ra Gihgana Jatra 3  ଗିହାକାରର ଗିହାଣ ଯାତ୍ରା – ମୋ ଏକ୍ସ୍ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଉ ତା ସେକ୍ସି ସାଙ୍ଗକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ନିର୍ଘାତ ଗେହିଲି (Threesome sex)-୩

….ମୁଁ ସେମିତି ତାକୁ କୋଳେଇ ଟେକିରଖି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ତା ଦୁଧ ଭୁଣ୍ଡିମାନଙ୍କୁ ଚୁଚୁମି ଖାଉଥିଲା ବେଳେ ମୋ ବାଣ୍ଡଟା ଆହୁରି ଜୋରରେ ଅମାନିଆଁ ହେଇ ତା ଗାଣ୍ଡିର ପେଣ୍ଟିକୁ ଖେଞ୍ଚି ପକାଉଥାଏ । ଏତିକି ବେଳେ ବାସନ୍ତୀ ବି ମୋ ପଛପଟୁ ତା ନରମ ହାତର କଅଁଳ ଆଙ୍ଗୁଳି ରେ ସଲେଇ ସଲେଇ ମୋ ପିଠିରୁ ଗାଣ୍ଡି ଯାଏଁ ଆଉଁସି ପକେଇ ଚୁମି ଯାଉଥାଏ ।

ଏମିତି ମୁଁ ସ୍ନିଗ୍ଧାକୁ ଟେକି ଧରି ତା ଦୁଧକୁ ଚୁଚୁମୁ ଚୁଚୁମୁ ସେ ପୁଣିଥରେ ତଳକୁ ଖସି ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ତା ଦୁଇ ଦୁଧ ମଝିରେ ଜାକି ଆହୁରି ଚୋବେଇ ଚୋବେଇ ଖାଇବାକୁ କହିଲା ଆଉ ମୁଁ ତା ଦୁଧକୁ ଦଳି ଚକଟି ଭୁଣ୍ଡିମାନଙ୍କୁ ସତରେ ଚୋବେଇ ଖାଇବାରେ ଲାଗିଲି ।

ତା ଦୁଧକୁ ଏମିତି ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଭାବରେ ଚୁଚୁମି ଖାଇବାରୁ ସେ ଯେମିତି ରୋମାଣ୍ଟିକ ଅନୁଭୁତିର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଦେଇ ମୋନ୍ କରି ଆହୁରି ମାନବ୍ ଆହୁରି କହି ବିଳବିଳେଇ ହେଲା ଯେ ବୋଧହୁଏ ବାସନ୍ତୀ ଆଉ ସହି ପାରିଲା ନାହିଁ । ତାକୁ ପଛକୁ ଟାଣି କହିଲା, “ବାସ୍ ବାସ୍ ତୋର ଦେଖିକି ମୋ ଦୁଧ ବି ଶୁଗୁବୁଗେଇ ଗଲାଣି, ମୋର ବି ଟିକିଏ ସେମିତି ଚୁଚୁମି ଚୁଚୁମି ଖାଇ ଦେ ପ୍ଲିଜ୍ !”

ସ୍ନିଗ୍ଧା ଆଡେଇ ହେଇ ବାସନ୍ତୀକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବାରୁ ଏବେ ମୁଁ ବାସନ୍ତୀର ଦୁଧକୁ ଦଳି ଚକଟି ଚୁଚୁମିବାରେ ଲାଗିଲି । ଦାନ୍ତରେ ନ ଚୋବାଇ କେବଳ ଜିଭ ଆଉ ଓଠରେ ଚୁଚୁମି ଚୁଚୁମି ସଲସଲ କରିବାରୁ ସେ ବି ଝୁମିଉଠି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ମୋନ୍ କରିବାରେ ଲାଗିଲା । ଏତିକିବେଳେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ସ୍ନିଗ୍ଧା ମୋ ପଛପଟକୁ ଆସି ମତେ କୋଳେଇ ଧରି ତା ଦୁଧକୁ ମୋ ପିଠିରେ ସଲେଇ ସଲେଇ ମତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚୁମା ଦେଉଛି ।

ଏମିତି ମୋ ପିଠିସାରା ତା ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୁଧକୁ ଚାପି ଘଷି ପକେଇ ଚୁମି ଚୁମି ତା କଅଁଳ ହାତରେ ମତେ ଆଉଁସି ଆଉଁସି ଶେଷରେ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ଧରି ବାଣ୍ଡର ଅଗ୍ରଭାଗ ଗ୍ଲାନ୍ସକୁ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ସଲସଲ କରି ଆଉଁସି ଆଉଁସି ମୋ ପିଠିକୁ କାମୁଡ଼ି ପକେଇ ଦୁଧକୁ ବି ଜୋରରେ ଚାପିଦେଲା ।

ମୁଁ ଉତ୍ତେଜନାର ପ୍ରକୋପକୁ ସହି ନ ପାରି ବାସନ୍ତୀର ଦୁଧକୁ ଜୋରରେ ଚିପି କାମୁଡ଼ି ପକେଇଲି ଆଉ ସେ ଉଃ ମାଆଁ କହି ଚିଲ୍ଲେଇ କହିଲା, “କଣ ବେ, ସ୍ନିଗ୍ଧା କୁ ରୋମାନ୍ସ କଲାବେଳେ ଆରାମରେ ଚୁଚୁମି ଚୁଚୁମି ରୋମାନ୍ସ କରୁଛୁ ଆଉ ମୋ ବେଳକୁ ଖାଲି ଜୋରରେ କାମୁଡ଼ି ଦେଉଛୁ ?” ତା କଥା ଶୁଣି ସ୍ନିଗ୍ଧା ଵି ହସିଦେଇ କହିଲା, “ସେଇଟା ତ ଅସଲି ରୋମାନ୍ସ ରେ….. କିଏ କହିଲା ମୋର ବି କାମୁଡିନି ବୋଲି, ତୋ ଭାଗ୍ୟ ଏମିତି ହଟ୍, ସେକ୍ସି ଆଉ ରୋମାଣ୍ଟିକ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଟେ ପାଇଛୁ । ମତେ ତ ତୋ ଉପରେ ଜଲନ୍ ହେଉଛି ରେ ?”

ଏମିତି ବାସନ୍ତୀ ମୋ ଠୁ ଟିକିଏ ଦୂରରେ ଯାଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମିଶା ଚେହେରାରେ ତା ଦୁଧକୁ ଦେଖୁଥିବା ବେଳେ ସ୍ନିଗ୍ଧା ସେମିତି ମୋ ପିଠିପଟୁ ମତେ ଜାବୁଡ଼ି ଦୁଇ ହାତକୁ ଦୁଇ ପଟରୁ ଆଗକୁ ଆଣି ବାଣ୍ଡକୁ ଧରି ଗ୍ଲାନ୍ସକୁ ସଲସଲ କରି ଆଉଁସି ଆଉଁସି ପୁଣି ସିତ୍କାର ଛାଡ଼ି କହିଲା, “ଏ ବାସନ୍ତୀ, ତୋ ଦୁଧକୁ କଣ ଦେଖୁଛୁ ରେ, ୟାଙ୍କର ଏଇଟାକୁ ଦେଖ୍ କେମିତି ମସ୍ତ ହେଇଛି……

ଫୁଲିକି ଲାଲ୍ ହେଇ କେମିତି ମସ୍ତ୍ ଆଇସକ୍ରିମ ପରି ହେଇଛି ନା…..?” ତା କଥା ଶୁଣି ବାସନ୍ତୀ ଟିକିଏ ଅଭିମାନ ମିଶା ସ୍ବରରେ କହିଲା, “ତୋର ତ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ନା ଖାଇବାକୁ, ଆଉ ସେମିତି ମତେ ଦେଖଉଛୁ କଣ ? ଖାଇଯାଆ । ତୁ ମତେ କହୁଥିଲୁ ନା, ଚୁସି ଚୁସି ୟାଙ୍କର ବାହାର କରିଦେବି ବୋଲି, ଦେଖାଯାଉ କେମିତି ବାହାର କରି ଖାଉଛୁ ।“

ତା କଥା ଶୁଣି ସେ ମତେ ଆହୁରି ଜୋରରେ ପଛରୁ ଟିକିଏ ହଗ୍ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ଆସି ଗୋଟିଏ ସେକ୍ସି ଚାହାଣୀରେ ମତେ ଟିକିଏ ଅନେଇଁ ପୁଣିଥରେ ମୋ ଆଗରେ ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ି ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ଧରି ପ୍ରଥମେ ହାଲକା ହାଲକା ଅଗରୁ ମୂଳ, ମୂଳରୁ ଅଗଯାଏଁ ଆଉଁସି ଆଉଁସି ପୁଣିଥରେ ମତେ ଲୋଭିଲା ଆଉ ମାଦକଭରା ଚାହାଣୀରେ ଅନେଇଁ କହିଲା, “ସତରେ, ବାସନ୍ତୀ କହିଲା ବେଳେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ କରୁ ନ ଥିଲି, Really it’s very HUGE and Amazing. I like it. ଉଁ….ମ୍…….ମ୍…..” କହି ସେଇ ଟୋପା ଉପରେ ଲମ୍ବା ଚୁମାଟେ ଦେଉ ଦେଉ ବାସନ୍ତୀ ବି ପାଖକୁ ଆସି ସେମିତି ଆଗରେ ଆଣ୍ଠେଇ ବସି ପଡି କହିଲା, “ୟାର ବୀର୍ଯ ଖାଇବାକୁ ଭାରି ପସନ୍ଦ, ସବୁବେଳେ କହେ, କୁଆଡ଼େ ସେଇଟା ଖାଇଲେ ଝିଅ ମାନେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦରୀ ଦେଖା ଯାଆନ୍ତି ।“ ତା ପରେ ସ୍ନିଗ୍ଧା ବି ମୋ ବାଣ୍ଡର ଟୋପାକୁ ଅତି ଆଦରରେ ଚୁଚୁମି ଚୁଚୁମି କହିଲା, “ତମର ଟିକିଏ ଦେବ ନା ?” ମୁଁ ଆଉ କଣ କହନ୍ତି । ତା ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ବ୍ଲୋଜବ୍ ରେ ମୋ ଦେହମୁଣ୍ଡ ଶୀହରୀ ଉଠି ଆପେ ଆପେ ମୋ ପାଟିରୁ ବାହାରି ପଡିଲା, “SURE…. Baby.”

ଏଥର ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ମୋ ଟୋପାଟାକୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଚୁସିଲା ପରି ଚୁସୁ ଚୁସୁ ପୁରା ଟୋପାଟାକୁ ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଆଇସକ୍ରିମ ଚୁସିଲା ପରି ଚୁସିବାରେ ଲାଗିଲା ଯୋଉଟାକି ମୋ ତନୁବଦନକୁ ଏକଦମ୍ ଥରେଇ ଦେଇ ଦେହକୁ ଝୁଣି ପକାଉଥିଲା ।

ତା ପାଟିକୁ ଜାଣି ବାଣ୍ଡଟା ସାମାନ୍ୟ ମୋଟା ହେଉଥିବାରୁ ବେଶୀ ସମୟ ପାଟିରେ ପୁରାଇ ରଖି ପାରିଲା ନି, କାଢି ପକେଇ ପୁଣି ଦୁଇ ହାତରେ ମୁଠେଇ ଆଗପଛ ଆଗପଛ ଆଉଁସି ଆଉଁସି ରଗଡି ଦେଇ ସଁଅଁ ସଁଅଁ ନିଃଶ୍ବାସ ପ୍ରଶ୍ବାସ ନେଇ ବାସନ୍ତୀକୁ କହିଲା, “ବାପ୍ ରେ….. ସତରେ ପାଟିରେ ପୁରେଇ ରଖି ହେଉନି ଲୋ, But it’s very testing and feels good in mouth….. ପୁରା ପାଟିରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇ ଯାଉଛି ନା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ।

“ ଏମିତି କହି ପୁଣିଥରେ ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଚୁସୁ ଚୁସୁ ବାସନ୍ତୀ ପାଟିରୁ ବି ଲାଳ ଗଡି ପଡିଲା ବୋଧହୁଏ, ସିଏ ବି ଏଥର ତା ମୁହଁ ଲଗେଇ ବାଣ୍ଡ ମୂଳକୁ ଚାଟିବାରେ ଲାଗିଲା । ସ୍ନିଗ୍ଧା କିଛି ସମୟ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ତା ତଣ୍ଟିଯାଏଁ ପୁରେଇ ଚୁସିଲା ପରେ ବାସନ୍ତୀ ବି ତା’ଠୁ ମାଗିକି ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଚୁସିବାରେ ଲାଗିଲା । ଏମିତି ଦୁହେଁ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ଧରି ଖେଳି ଖେଳି ଚାଟିଲେ ଆଉ ଚୁସି ଚୁସି ମୋ ଅଙ୍ଗ ଅଙ୍ଗରେ ଯେମିତି ଉନ୍ମାଦନାର ନିଆଁ ଜାଳି ପକେଇଲେ । କେତେବେଳେ ଜଣେ ପାଟିରେ ପୁରାଇ ଚୁଚୁମି ପକାଉଥିଲା ତ ଆଉଜଣେ ମୋ ବଲ୍ (ଅଣ୍ଡକୋଷ)କୁ ଧରି ସଲେଇ ସଲେଇ ବାଣ୍ଡ ମୂଳକୁ ଚାଟି ପକାଉଥିଲା ।

Gihankar Ra Gihgana Jatra 3

 

ଆଗକୁ ପଢିବା NEXT ବଟନ ଉପରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ

9 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *