Bou saha Mora Pratham Ghatana ବୋଉ ସହ ମୋର ପ୍ରଥମ ଘଟଣା Mu Kumar Bayas eve mor 22 . Bhadrak ra gote chot ganre rahe . Ghare bapa maa au mu bapa BDO achanti tahasile re au maa housewife. Ebe story start karuchi time West nakari… Mate jebe 16 barsa hei thila sete belara ghatana.. Ama sahi