ସିଲ ବିଆର ଗରମ ମଜା ନେଲି Seal BiaRa Garam Maja Neli ସିଲ ବିଆର ଗରମ ମଜା ନେଲି – ମୋ ନାଁ ରୋହନ, ମୁଁ ଓଡିଶାରେ ଜନ୍ମ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୁମ୍ବାଇରେ ରୁହେ । ମୁଁ ଓଡିଶାରେ ବଢିଛି, ମୁଁ  ମୁମ୍ବାଇର ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛି । ଆମ କମ୍ପାନୀର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାମ ଅହମଦାବାଦ ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାଁରେ ଚାଲିଥିଲା । ସେଇ ସମୟରେ ମୋର ଦେଖା ରଚନା